Kort fisketur med Gelan. Premiär med båten i fjorden. Tyvärr inget napp.